16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 9 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 46 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 36 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 35 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
340 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.340/2016

Hlasovania:

Názov
0009.pdf