16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 16 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4286 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
347 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015 Uznesenie č.347/2016

Hlasovania:

Názov
0016.pdf