16-2016 Dátum konania 25. 4. 2016 09:00

16-2016

Bod č. 22.d Nakladanie s pozemkami na ulici Žižkova v Košiciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 34 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 318 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 695 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 816 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
356 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.356/2016
357 Zámena pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s. r. o. Uznesenie č.357/2016

Hlasovania:

Názov
0025.pdf
0026.pdf