17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
359 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.359/2016

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf