17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 17 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 137 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 220 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
374 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.374/2016

Hlasovania:

Názov
0018.pdf