17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 15 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 55 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 584 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
372 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.372/2016

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf