17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 18 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 197 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 210 Kb Dôvodová správa
Iny 874 Kb Iny
Iny 336 Kb Iny
Iny 107 Kb Iny
Príloha Materiálu 1253 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
375 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016 Uznesenie č.375/2016

Hlasovania:

Názov
0019.pdf