17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 11 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2846 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 301 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 213 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 375 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 514 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 578 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
368 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015 Uznesenie č.368/2016

Hlasovania:

Názov
0011.pdf