17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 14 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 219 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
371 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji Uznesenie č.371/2016

Hlasovania:

Názov
0014.pdf