17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 22.d Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 32 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 98 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 210 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
382 Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.382/2016

Hlasovania:

Názov
0026.pdf