17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 22.f Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 24 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 724 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 336 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
385 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.385/2016

Hlasovania:

Názov
0029.pdf