17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

17-2016

Bod č. 22.i Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 358/2016 zo dňa 25. apríla 2016 - Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 304 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
390 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 358/2016 zo dňa 25. apríla 2016 - Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o. Uznesenie č.390/2016

Hlasovania:

Názov
0034.pdf