18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

18-2016

Bod č. 7 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 134 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 220 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 136 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
396 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.396/2016

Hlasovania:

Názov
0007.pdf