18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

18-2016

Bod č. 12 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 582 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1718 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
401 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.401/2016

Hlasovania:

Názov
0012.pdf
0013.pdf