18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

18-2016

Bod č. 13 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 493 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 3622 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
402 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 Uznesenie č.402/2016

Hlasovania:

Názov
0014.pdf