18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

18-2016

Bod č. 15.c Doplnenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016, č. 384/2016 a č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 o prevode vlastníctva chát vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave a v Byšte na základe obchodných verejných súťaží

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 24 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 29 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 734 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 709 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 724 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
408 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.408/2016
409 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.409/2016
410 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.410/2016

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf