18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

18-2016

Bod č. 15 Majetkové veci

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania