19-2016 Dátum konania 17. 10. 2016 09:00

19-2016

Bod č. 5 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 25 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 34 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
414 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.414/2016

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf