19-2016 Dátum konania 17. 10. 2016 09:00

19-2016

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 240 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 125 Kb Návrh VZN
Iny 144 Kb Iny
Príloha Materiálu 346 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
417 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 Uznesenie č.417/2016

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf