19-2016 Dátum konania 17. 10. 2016 09:00

19-2016

Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 316 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
422 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko Uznesenie č.422/2016

Hlasovania:

Názov
0016.pdf