19-2016 Dátum konania 17. 10. 2016 09:00

19-2016

Bod č. 14.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 332 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
426 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.426/2016

Hlasovania:

Názov
0021.pdf