20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 111 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
438 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.438/2016

Hlasovania:

Názov
0009.pdf