20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 15 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
444 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.444/2016

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf