20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 13 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 118 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 375 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 105 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
442 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.442/2016

Hlasovania:

Názov
0013.pdf