20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 13 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 23 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
433 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017 Uznesenie č.433/2016

Hlasovania:

Názov
0004.pdf