20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 34 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
439 Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.439/2016

Hlasovania:

Názov
0010.pdf