20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 14 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 212 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 247 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 121 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 115 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 116 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
443 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji Uznesenie č.443/2016

Hlasovania:

Názov
0014.pdf