20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 16 Schválenie spolufinancovania na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 127 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 146 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
445 Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Uznesenie č.445/2016

Hlasovania:

Názov
0017.pdf