21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 11 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 140 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
468 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR Uznesenie č.468/2017

Hlasovania:

Názov
0019.pdf