21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 153 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 385 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 271 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
463 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy Uznesenie č.463/2017
464 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy (mosty) Uznesenie č.464/2017
465 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice Uznesenie č.465/2017
466 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec Uznesenie č.466/2017
467 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance Uznesenie č.467/2017

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf