21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 13 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 12 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 98 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
470 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.470/2017

Hlasovania:

Názov
0021.pdf