21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 15 Majetkové veci

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania