21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 4 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 195 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 50 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 43 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
458 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.458/2017

Hlasovania:

Názov
0008.pdf