21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 8 Podpora Startup Centra TUKE Košickým samosprávnym krajom na roky 2017 – 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 498 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania