22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
476 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.476/2017

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf