22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 3.a Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
478 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.478/2017

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf