22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 12 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4422 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
487 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 Uznesenie č.487/2017

Hlasovania:

Názov
0016.pdf