22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 15 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 26 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
490 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.490/2017

Hlasovania:

Názov
0019.pdf