22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 10 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
485 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.485/2017

Hlasovania:

Názov
0014.pdf