22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 9 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 124 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 160 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
484 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.484/2017

Hlasovania:

Názov
0013.pdf