22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 8 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 141 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
483 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní Uznesenie č.483/2017

Hlasovania:

Názov
0012.pdf