22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 11 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 185 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 31 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
486 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017 Uznesenie č.486/2017

Hlasovania:

Názov
0015.pdf