22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 16 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 268 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
491 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016) Uznesenie č.491/2017

Hlasovania:

Názov
0020.pdf