22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 7 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 180 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 142 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 245 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 135 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
482 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2017

Hlasovania:

Názov
0011.pdf