22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 19.d Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 27 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
497 Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.497/2017

Hlasovania:

Názov
0027.pdf