22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

22-2017

Bod č. 19 Majetkové veci

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania