23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 5 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
505 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.505/2017

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf