23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 14 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017, Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady ARR Košice,n.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 236 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 199 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 433 Kb Dôvodová správa
Iny č.2 1066 Kb Iny
Iny č.1 6344 Kb Iny
Príloha Materiálu 992 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
515 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017 Uznesenie č.515/2017
516 Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. Uznesenie č.516/2017

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf