23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 13 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1103 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1715 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
514 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.514/2017

Hlasovania:

Názov
0016.pdf