23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

23-2017

Bod č. 19.d Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 72 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
524 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.524/2017
525 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.525/2017
526 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.526/2017

Hlasovania:

Názov
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf